جزئیات محصولات

PRODUCT DETAIL

کتاب قطع رحلی


کتاب قطع رحلی
سایز کوچک: 27*42 cm
سایز متوسط:30*50 cm
سایز بزرگ:30*60 cm
کتاب قطع رحلی
سایز کوچک: 27*42 cm
سایز متوسط:30*50 cm
سایز بزرگ:30*60 cm
تیراژ:100 تا 5000
نوع صحافی
جلد سخت محکم-چسب گرم-صحافی پانچ

02
ســــفارشــــی ســـــازی
Customization
مبلغ قابل پرداخت: 0 تومان